Nasıl Çalışıyoruz?

Dinleriz

Sizi dinler ihtiyacınızı anlarız.

Planlarız

Offline ve Online en optimum ve etkili bütçe planlamasını yaparız.

Tasarlarız

Kullanılacak iletişim konseptlerini yaratır ve iletişim araçlarını seçilen platformlara özel tasarlarız.

Uygularız

Online ve Offline uygulamaları zamanında ve eksiksiz biçimde hayata geçiririz.

Rapor ve Değerlendirme

Proje öncesinde birlikte belirlediğimiz KPI'lara göre pre/during/post raporlamalarını yaparız. Sizden ve katılımcılardan gelen feedbacklerle her zaman 'Daha iyi ne yapabilirdik?' sorusunu sorarız.